Fortsatt utveckling av centrum: AB Tranåsbostäder förvärvar cityfastigheter.

2024-03-08

Den 8 mars, blev det klart att vi förvärvar två aktiebolag, Tranås Norrmalm 16 AB och Tranås Dronstjärnan 10 AB, från Norelius Holding AB. Det innebär att vi tar över fastigheterna Tranås Norrmalm 16 och Tranås Nordstjärnan 6 på Storgatan, som innehåller både bostäder och kommersiella lokaler. Köpet är en strategisk investering där vi vill fortsätta utveckla och modernisera centrum, och Tranås som plats.

Hög efterfrågan på lägenheter

Förvärvet av fastigheterna Tranås Norrmalm 16 och Tranås Nordstjärnan 6 innebär en utökning av vårt lägenhetsbestånd med 39 nya bostadslägenheter. Ett välkommet tillskott då efterfrågan på lägenheter är hög hos oss. Aldrig tidigare har vi haft en så låg vakansgrad som under 2023. Totalt har nu Tranåsbostäder 515 lägenheter.

Vi arbetar redan med att utveckla Tranås centrum genom renoveringen av Stadshotellet, och det här blir nästa steg. Det kommer förhoppningsvis bli ett lyft både för befintliga hyresgäster och Tranås som stad. De här fastigheterna har stor potential och vår ambition är att utveckla både bostadssidan och de kommersiella ytorna, säger Magnus Nilsson, VD på Tranåsbostäder.

Kommersiella lokaler

De två fastigheterna inrymmer ca 2800 m2 kommersiella lokaler varav ca 1500 m2 har stått vakanta under de senaste åren.

Det är ett attraktivt läge mitt i centrala Tranås och vi har samtal med intressanta aktörer. Det skulle vara positivt för utvecklingen av Storgatan med färre tomma butikslokaler, säger Magnus Nilsson.

För mer information kontakta

Magnus Nilsson, VD Tranåsbostäder

Tel: 0140-38 49 54

Mejl: magnus.nilsson@tranasbostader.se