Fröafall

2020-05-26

Solcellsanläggning

AB Tranåsbostäder har, med investeringsstöd, byggt en solcellsanläggning på Fröafallsskolan. Investeringsstödet är ett statligt stöd som ersätter 20% av anläggningens kostnad ca 310 000kr.

Solcellsanläggningen på Fröafallsskolan täcker en yta av 600kvm och har en effekt på 100kW.

I en av skolans entréer sitter en skärm som redovisar produktionen av sol-el. I form av staplar och bilder kan besökare och elever följa effekten av solcellsanläggningen och vad den faktiskt producerar varje dag på året.