Huskurage – En policy vid oro för våld i nära relation

Vad är Huskurage?

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor!

I Sverige anmäls i snitt drygt femtio fall av våld mot en närstående om dagen. Det är fler än två i timmen. Dygnet runt, året om. Nu krävs det krafttag för att stoppa våldet. Huskurage är en ideell organisation som verkar för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot närstående genom att sprida kunskap och metoder till grannar, bostadsbolag och kommuner.

Du kan rädda liv!

cirkel uppmaning bris

Vi som står bakom satsningen anser inte att du skall vara polis, vi uppmuntrar dig däremot att agera för att du bryr dig om och vill hjälpa någon annan, vare sig det handlar om ett litet barn, en tonåring eller en vuxen.

Hit kan du vända dig:

BRIS – barnens rätt i samhället: 116 111
Helga jouren i Tranås: 0140-156 57
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
177.se våld i nära relation: 1177
Polisen – vid icke akuta ärenden: 114 14
Orosanmälan: 0140-681 00

Hur går det till?

Att införa Huskurage är busenkelt. Det görs genom att bostadsbolaget, gärna gemensamt med kommunen fattar beslut om att införa huskurage där du bor.

Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig:
 1. Knacka på hos grannen.
 2. Vill du inte stå kvar – hämta hjälp
 3. Vid akut eller hotfull situation – ring 112

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!

Dyster statistik

 • Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem

 • Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren

 • Varje år dödas cirka 20 personer, majoritet kvinnor men även män och barn dödas av närstående.

 • 50 fall av våld i nära relationer anmäls i Sverige – varje dag!

 • Minst 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld. Tio gånger så stor risk att dessa barn senare i livet är de som själva utsätter andra för våld.

Det goda exemplet

AB Tranåsbostäder – Anneli Häll Karlsson (kundservice och marknadschef) har tillsammans med Tranås kommun – Agneta Karlsson (folkhälso/socialhållbarhetsstrateg) tillsatt en arbetsgrupp där Kvinnojouren Helga, Fastighetsbolaget Victoriahem, Tranås fastighetsägare för tillväxt (TFFT) och socialtjänsten ingått.

Vi såg att en bred samverkan var en förutsättning för att kunna arbeta förebyggande kring dessa frågor. Att hela samhället är med och hjälper till, att visa att vi ställer upp för varandra och att det finns en medmänsklighet. Det är då vi kan uppnå ett resultat.

Huskurage i Tranås kommun bidrar till att:

 • Uppfylla delar av den globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 • Uppfylla delar av målen i strategin för social hållbarhet
 • Kompletterar det brottsförebyggande och trygghet6sskpande arbetet i kommunen
 • Minska mänskligt lidande
 • Arbetet med de nationella jämställds politiska målen
 • Arbetet med den regionala strategin – Mäns våld i mot kvinnor i nära relationer

Mitt i det allvarliga i det vi arbetar med, så är man tacksam att ingen har hittills varit negativ till vårt arbete. Det är och har varit otroligt kul att genomföra.

Vill du veta mer om vårt arbete, tveka inte att kontakta oss.

Huskurage i Tranås

För att lyckas i det förebyggande arbetet krävs samverkan – att vi ställer upp för varandra, visar medmänsklighet och agerar tillsammans.

Vi står bakom införandet av Huskurage i Tranås:

 • Tranås kommun
 • Tranåsbostäder AB
 • Kvinnojouren Helga
 • Fastighetsbolaget Victoriahem
 • Tranås fastighetsägare för tillväxt (TFFT)
 • RF-Sisu

Dokument om huskurage