Resultatet av årets hyresförhandling

2021-12-14

AB Tranåsbostäder har nu slutfört 2021 års årshyresförhandling med Hyresgästföreningen Sydost, avseende 2022 med följande resultat.

Överenskommelsen, som gäller fr o m 2022-01-01, innebär att årshyran ökar med 20,5 kr/m², vilket motsvarar 1,95%.

Hyresökningen grundar sig till största delen på de ökade kostnader bolaget har blivit aviserade för 2022  avseende VA-avgifter, hushållsavfall och el.

AB Tranåsbostäder  är stolta med att fortsätta ge en hög service till våra hyresgäster. Nu jobbbar vi framåt med ytterligare förbättringar.

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Med vänliga hälsningar

AB Tranåsbostäder

Magnus Nilsson