Hyrorna klara 2024

2024-03-18

AB Tranåsbostäder och Hyresgästföreningen är nu överens om fördelningen av den hyresjustering som beslutats av Hyresmarknadskommittén. Hyresjusteringen är motsvarande 5,4 procent och gäller från 1 januari 2024. Nivån ligger i linje med snittet i landet.

Beslutet om hyresjusteringen skulle ha varit färdigt i december, men då Tranåsbostäder och Hyresgästföreningen inte kunde enas genom den centralt överenskomna trepartsmodellen* gick ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén. Hyresmarknadskommittén tog beslutet om att hyresjusteringen ska bli 5,4 procent

— Det har varit en omfattande och komplex förhandling och vi är tacksamma för att vi nu har nått en överenskommelse, berättar Magnus Nilsson, VD på Tranåsbostäder

För att säkerställa en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning hade Tranåsbostäder dock velat se en högre hyreshöjning. Men Magnus Nilsson understryker att det inte handlar om att sko sig på hyresgästerna.

— Vi vill erbjuda en hög standard och god fastighetsförvaltning, och det blir en utmaning när vi inte får täckning för ökade kostnader för bland annat räntor, el, fjärrvärme, vatten och avfall. Med den här överenskommelsen tar vi ett stort samhällsekonomiskt ansvar, men det kommer tyvärr innebära vissa besparingsåtgärder och det är inte hållbart i längden, säger Magnus Nilsson.

Magnus Nilsson är besviken på processen där han anser att parterna inte har förhandlat på lika villkor.

— Vi har lagt en stor möda på att ta fram underlag för den hyresjustering som vi yrkade på, och som utgår från trepartsmodellen, men vi upplever inte att övriga parter har motiverat sina bud. Om vi inte förhandlar på lika villkor undermineras trovärdigheten för förhandlingsmodellen, säger Magnus Nilsson.

Hyreshöjningen gäller från och med 1 januari 2024. För att den retroaktiva hyresökningen ska innebära en så liten ekonomisk börda som möjligt för Tranåsbostäders hyresgäster kommer betalningen att delas upp och läggas på månadshyran för maj, juni, juli och augusti 2024.

//Magnus Nilsson, VD Tranåsbostäder

* Trepartsmodellen är en förhandlingsmodell och överenskommelse mellan Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen, där parterna har enats om vilka faktorer som ska ligga till grund för att beräkna kostnadsutvecklingen för att äga och förvalta hyresgäster.