En vecka fri från våld

2022-11-22

Idag fortsätter vårt arbete med att förebygga våld i hemmet och hur våra hyresgäster kan agera. Vi arbetar även internt med att öka vår kunskapsnivå, att bli medvetna om signaler som vi tidigare inte kopplat till våld i nära relation.

AB Tranåsbostäder arbetar just nu med att ta fram en Hållbarhetsstrategi som utgår från Agenda 2030. Den antogs av FN:s medlemsländer i september 2015 och även då formulerades de 17 Globala målen och 169 delmålen. Under vårt arbete med att arbeta fram en Hållbarhetsstrategin, så får vi bekräftelse att detta arbete är viktigt. Läs mer här https://www.globalamalen.se/

Den 30/11 bjuder vi in våra bostadshyresgäster till ett informationsmöte. Kvinnojouren Helga kommer berätta om sitt arbete med utsatta kvinnor och barn. Hyresgästföreningen kommer medverka och berätta om deras erfarenheter till samverkan. Vi kommer finnas på plats för att svara på frågor som finns.

AB Tranåsbostäder vill tacka alla involverade, att ni stöttat vårt arbete i detta. Vi har samverkat med Socialförvaltningen, Kultur & Fritid, Kvinnojouren i Tranås, Länsstyrelsen Jönköpings län, TFFT (Tranås fastighetsägare för tillväxt), vi har alla varit enade om att sprida kunskap om våld i nära relation är viktigt, kan vi rädda ett liv så har vi lyckats.

Vill du läsa mer om vad En vecka fri från våld/Orange Week så hittar ni mer information om det via denna länk:

https://www.lansstyrelsen.se