Skyddsrum

2022-05-07

Vi får lite frågor angående skyddsrum och det är förståeligt i dessa tider. Vi hänvisar till MSB hemsida, där hittar du aktuell information – MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Här hittar du en direktlänk till  – Frågor och svar om skyddsrum (msb.se)

Vanliga frågor om skyddsrum, svaren hittar du på MSB hemsida. 

  • Hur kan du förbereda dig?
  • Vad är ett skyddsrum?
  • Hur många skyddsrum finns det?
  • Varför finns det inte skyddsrum till alla?
  • Hur vet jag om det finns ett skyddsrum i mitt hus?
  • Hur många personer ryms i ett skyddsrum?

Nedan ser du svaret på en vanlig fråga vi får:

  • Vilka ansvarar för skyddsrum?

MSB ansvarar inriktar och håller samman arbetet med att utveckla befolkningsskydd med varningssystem, skyddsrum och utrymning och inkvartering. MSB kontrollerar bland annat att mängden skyddsrum bevaras. MSB har även föreskriftsrätt om utrymning tillsammans med Försvarsmakten och polisen.

Fastighetsägare har ansvar att ställa i ordning skyddsrum ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Länsstyrelser och kommuner har ansvar för att genomföra utrymning och inkvartering.

Vi rekommenderar att gå in och läsa på MSB hemsida, det finns på flera språk, lättläst svenska, teckenspråkstolkad version: Säkerheten i världen och Sverige just nu.