LSS I – Kv. Ametisten 3:1 – KLART

2021-12-01

Projektinfo

• LSS boende med 6 lgh om 2 RoK
• Gemensamma ytor för kök och samvaro
• Uteplatser och balkonger
• Förråd, miljöbyggnad & carport
• Hiss
• Boendesprinkler
• Utökad tillgänglighet
• Bredband

Miljöklassificering Miljöbyggnad Silver
Bruttoarea 635 kvm
Boarea 42 kvm/lgh
Förråd, miljöbyggnad 44 kvm
Carport 19 kvm

Projektbudget 30 Mkr inkl. moms

Byggstart 2020 Nov
Färdigställande 2021 Nov
Inflyttning 2021 Dec