Näckström – KLART

2019-04-17

Projektinfo

FASTIGHET Tranås Kvarn 1:4, Näckström

PROJEKT Tillbyggnad av kontorsarbetsplatser för Samhällsbyggnadsförvaltningen

SAMMANLAGD YTA 192 kvm

BUDGET 5,2 Mkr

BYGGSTART/KLART Mars 2019 – Oktober 2019