Efter måndagens skyfall arbetar vi med att inventera alla våra fastigheter och få en samlad bild på eventuella skador. Med anledning av detta arbete så prioriterar vi tillsvidare endast akuta ärenden exempelvis stopp i avlopp, strömbortfall eller liknande. Du kan göra en serviceanmälan till oss men vi ber om förståelse för att åtgärd kan dröja när det gäller ”vanliga” ärenden som vi inte prioriterar som akuta.

Detta påverkar av olika anledningar även sedan tidigare planerade arbeten, exempelvis linjemålning.

Bor du i en av våra fastigheter, vill vi att du kontrollerar ditt förråd och vi rekommenderar er att dokumentera eventuella skador. Därefter behöver du ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att hantera skadeärendet som gäller under hemförsäkringen.

Följ informationen på Tranås kommuns hemsida kopplat till översvämningen se nedan länk. https://tranas.se/arkiv/nyhetsarkiv/viktiginformationrorandeoversvamning.12118.html

Vi jobbar på och hoppas vara i fas under veckan. Har du frågor får du gärna kontakta oss på 0140-38 49 50.