Tillgänglighetsredogörelse

AB Tranåsbostäder står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. På denna sida beskriver vi hur www.tranasbostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet samt eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Tranåsbostäders webbplats?
Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så här gör du om du får problem att använda delar av webbplatsen.
Om du behöver information från vår webbplats i något annat format kan du kontakta oss via e-post info@tranasbostader.se. Du kan också ringa oss på 0140-38 49 50.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi jobbar hela tiden med att förbättra vår webbplats tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får möjlighet att åtgärda problemet. Rapportera brister här.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Tranåsbostäder hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är till stor del förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. Den här versionen av webbplatsen www.tranasbostader.se publicerades den 2 april 2019 och har under 2020 utvecklats för att i största mån uppfylla AA-nivån i standarden och gärna AAA-nivån, när det bedöms som rimligt. Webbplatsen är testad med tekniska verktyg.

Kända tillgänglighetsproblem

  • En del av pdf-filerna som finns på webbplatsen, så som gamla årsredovisningar eller inskannade dokument (som baseras på dokument som inte är digitaliserade) är inte tillgänglighetsanpassade. Därmed fungerar pdf-filerna inte för läshjälpmedel och liknande. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • Pdf-filer på andra språk, kommer att åtgärdas under 2021.
  • Formulär som är kopplade till digital service från tredje part är för närvarande inte tillgänglighetsanpassade, samarbete har inletts för att åtgärda formulärens tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en intern testning av www.tranasbostader.se, med stöd av tillgänglighetsexperter hos vår leverantör Consid och Byrån Kommunikation samt testat sidan via en teknisk plattform på Google, https://web.dev/measure. Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 21 september 2020.