Säkerhetscentrum

2019-05-23

Projektinfo

FASTIGHET Grusåsen 3

PROJEKT Nytt papptak 

BUDGET 200 000 kr

TIDSPLAN Startar i Maj och beräknas vara klart i sept 2019

ENTREPRENÖRER Takbolaget