Resultat årshyresförhandlingen 2023

2023-01-05

Resultat hyreshöjning 2023

Med anledning av läget runt omkring oss i världen har vardagliga kostnader ökat för både enskilda personer och för AB Tranåsbostäder som bolag.

För att vi ska ha möjlighet att framöver underhålla våra fastigheter och förvalta våra bostäder på ett hållbart sätt kommer höjningen av hyran vara högre än tidigare år.

Situationen inför årets hyresförhandling var på många sätt ansträngd. Trots det lyckades AB Tranåsbostäder och Hyresgästföreningen Sydost komma överens på lokal nivå. Till en början stod parterna långt ifrån varandra men har nu nått en överenskommelse som båda kunde enas om.

Resultatet av förhandlingen är en hyreshöjning som gäller från 1 januari 2023.

För lägenheter med varmhyra är höjningen 4,1 %. Det innebär att en snittlägenhet som är 67 kvadratmeter får en hyresökning med ca 250 kronor per månad. För lägenheter med presumtions hyra är hyreshöjningen 1,8%. (Gäller endast Kungshöjden i Tranås).

Inför årets förhandlingar har en överenskommelse mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige slutits och de har enats om grunderna för de årliga förhandlingarna. Då parterna står långt ifrån varandra i tolkningen av trepartsöverenskommelsen har AB Tranåsbostäder och Hyresgästföreningen sydost frångått trepartsöverenskommelsen.