Utmanande år med rekordstort byggande och framtidsfokus.

2024-03-07

2023 blev ett turbulent år präglat av en otrygg omvärld, stigande räntor och ökade kostnader för både material och energi. Samtidigt gjorde ab Tranåsbostäder ett bättre resultat än väntat.

Under 2023 har vi sett nya, högre räntenivåer och stora höjningar på taxor inom vatten, avlopp och avfall. Trots dessa ekonomiska utmaningar blev årets resultat bättre än budgeterat. Bidragande orsaker är att vi lyckades minska kostnaderna för uppvärmning, att elkostnaderna blev lägre samt att vi fick ett elstöd på 4 miljoner som vi inte hade räknat med. Under året har vi dessutom haft historiskt låga vakanser

Årets resultat efter skatt är ändå negativt med anledningar av beslutade bokslutsdispositioner. 

Efter flera år av stora, pågående byggnationer ser vi nu fram emot 2024, året då vi kan färdigställa och fira tillsammans med hyresgäster, medarbetare och Tranåsbor. Under nästa år kommer vi nämligen att välkomna barnen till Kungshöjdens nya förskola, släppa in förväntansfulla elever i nya Junkaremålsskolan och inviga det nyrenoverade stadshotellet – Tranås nya vardagsrum.

Läs hela rapporten här!