Fastigheter

Grunden för att få en lägenhet hos Tranåsbostäder är att stå i kö och den som stått längst i vår kö prioriteras.
Du kan enkelt ställa dig i vår bostadskö genom att registrera dig på www.boplatssverige.se. Erbjudande av lägenhet sker via ett telefonsamtal till dig och då bokar vi tillsammans en tid för visning.

Välkommen som sökande och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Storgatan 24
Ågatan 15

Storgatan 42
Falkgatan 9
Piratens gatan 10

Storgatan 48
(Piratens hus)

Storgatan 59
Nygatan 32

Söderlingsgatan 1, 3, 5

Torpgatan 2, 4

Tranåskvarnsgatan 18
Vallgatan 5

Ydrevägen 5, 7 ,9 11
Fabriksgatan 3