Vi är glada och stolta över att ha nöjda medarbetare

2021-11-08

MMI undersökning

Vi på Tranåsbostäder har genomfört en MMI (Motiverad Medarbetar Index) med väldigt goda resultat. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur motiverade våra medarbetare är, hur de trivs med sin arbetssituation samt vad som i nuläget fungerar bra och vad som kan bli bättre.

I resultatet kan vi se en stor förflyttning från de senaste åren och vi har redan nått de mål vi satt upp för 2023. Frågor kring arbetsmiljö, likabehandling samt lojalitet och stolthet får särskilt höga poäng. Detta gör oss väldigt glada och motiverade att fortsätta vårt viktiga arbete för att vara en välmående arbetsplats och bra arbetsgivare.

För att bibehålla engagemang, arbetsglädje och nöjdhet tar vi nu fram nya mål att sträva mot. Vi har redan tagit fram handlingsplaner tillsammans med ledning och medarbetare och kommer fortsätta att fokusera på dessa frågor, bland annat genom att aktivt jobba med att utveckla medarbetarskap och ledarfilosofi.