Ett tryggt val

Kungshöjden i kvarteret Vitsippan

Ett marknära och toppmodernt boende med möjlighet till egen odlingslott.

Tranåsbostäder äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Tranås kommun. Vårt långsiktiga mål är att vi aktivt och tydligt ska medverka till fortsatt tillväxt i Tranås kommun så att vi senast år 2025 är 20 000 invånare. Vår vision är att vi ska erbjuda bostäder och lokaler som är väl anpassade efter kundens önskemål.