Näckström

Näckström

NÄCKSTRÖMFAKTARUTAFASTIGHET Tranås Kvarn 1:4, NäckströmPROJEKT Tillbyggnad av kontorsarbetsplatser för SamhällsbyggnadsförvaltningenSAMMANLAGD YTA  192 kvmBUDGET  5,2 MkrBYGGSTART/KLART Mars 2019 – Oktober 2019ENTREPRENÖRER WB Wennerlundsbygg AB, Tobias Plåt,...